Accountancy

Ivon is AA-accountant, wat staat voor Accountant Administratieconsulent. Dit betekent dat je een financieel-administratief deskundige bent die voor derden administratie voert, voor (kleinere) bedrijven jaarrekeningen opmaakt en daar samenstelverklaringen bij geeft. Wanneer er behoefte of noodzaak is, bijvoorbeeld vanuit de bank of een andere financieringspartij, kun je bij NOVI een jaarrekening met samenstelverklaring ontvangen.

Overige accountancydiensten

Overige diensten of verklaringen die geleverd kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

  • Due diligence. Dat is een onderzoek wat gedaan wordt bij de overname van een bedrijf.
  • Eurovergunning voor NIWO. Dit is een verklaring dat er voldoende vermogen aanwezig is in een transportbedrijf.
  • WMO-verklaring. Dit is een verklaring dat er de juiste hoeveelheid zorg is verleend aan de juiste personen die daarvoor een indicatie hebben verkregen van de gemeente.
  • NOW derdenverklaring. Dit is een verklaring bij ontvangen noodsteun vanwege Covid-19.
  • Kredietrapportage voor de bank. Dit is een jaarrekening in SBR, een uniforme computertaal, aangevuld met extra, uitgebreide informatie over bepaalde posten.

Jouw huisarts op financieel gebied

De AA-accountant is daarnaast een soort huisarts op financieel gebied van je onderneming. Er is kennis aanwezig over de diverse ondernemingsvormen en wat de voor- en nadelen daarbij zijn. Hierbij is ook veel samenhang met de diverse belastingen en belastingwetten. Denk daarbij verder dan alleen inkomstenbelasting versus vennootschapsbelasting. Het gaat ook om schenken, bij leven, en erven, bij overlijden, of de verkoop van een bedrijfspand.