Belastingen

Bij het voeren van je administratie als ondernemer, komt ook de belastingplicht kijken. Dit schirkt soms zelfs ondernemers in spé af om daadwerkelijk te starten.

NOVI helpt je echter bij bijna al je belastingaangiften. Er zijn 2 soorten belastingen: de aangiftebelasting en de aanslagbelasting.

De BTW of Omzetbelasting en de Loonbelasting of Loonheffing zijn aangiftebelastingen. Hierbij moet je als ondernemer zelf aangifte doen als de gestelde periode voorbij is. Voor de BTW is dit meestal het kwartaal en voor de loonheffing is dit altijd de maand. Je hebt dan 1 maand de tijd om de aangifte te doen én te betalen. Deze aangiften worden bij NOVI voor je verzorgd. Ook wanneer je diensten of producten levert aan landen in de EU. Dan komt er een extra aangifte bij, te weten de ICP-aangifte. De Accijnsaangifte is ook een aangiftebelasting. Deze doe je in principe als ondernemer zelf.

De Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting of VPB, maar ook de schenk- en erfbelasting zijn aanslagbelastingen. Je doet deze aangiften op uitnodiging van de Belastingdienst en de periode waarover je aangifte doet is meestal 1 jaar. Een uitzondering is de BTW jaarsuppletie; daarvoor krijg je geen expliciete uitnodiging. Een ander verschil is dat je langer dan 1 maand hebt de tijd om deze aangifte te doen. De Belastingdienst controleert deze aangifte dan en legt daarna een aanslag op, die je binnen 6 weken moet betalen.

NOVI heeft als belastingintermediair, een jaar langer de tijd om de aangiften inkomstenbelasting en VPB in te dienen. Als privé persoon of ondernemer kun je vanaf 1 februari tot 1 mei na afloop van het jaar aangifte doen. NOVI heeft tot 1 mei van het daaropvolgende jaar de tijd daarvoor.

Om een juiste en tijdige belastingaangifte te doen, is uiteraard een correcte Administratie nodig als basis. Tevens is kennis van de belastingwetten nodig. Ivon bezit deze kennis en houdt deze actueel. Ze kan je dus, pro-actief, helpen et het verzamelen van de juiste informatie, het aanvragen van toeslagen, het terugvragen van Europese BTW, het gebruikmaken van vrijstellingen bij schenkingen etcetera.

Bij NOVI is ook het aanpassen van de voorlopige aanslag of teruggave inkomstenbelasting inbegrepen. Wanneer je situatie verandert, bijvoorbeeld: een andere woning of hypotheek, meer of minder inkomen of winst verwacht of een eenmalige uitkering, speelt Ivon daar op in. Ze vraagt dan een gecorrigeerde aanslag aan.

Tot slot kun je bij NOVI ook terecht als je je eenmanszaak wilt omzetten in een B.V.. Dit traject heeft overigens ook raakvlakken met Accountancy en Advies. Zeer zeker is ook het fiscaal plannen van het overdragen van je onderneming een interessant onderwerp om belasting te besparen. Ivon helpt je hier graag mee.