Eerste werknemer aannemen

Eerste werknemer aannemen – wat komt daarbij kijken?

Je hebt het druk en je overweegt al een tijdje voor de eerste keer iemand aan te nemen. Hoe maak je zo’n afweging? Wat komt daar allemaal bij kijken?

De afweging…

Als je iemand aanneemt is dat op de eerste plaats een afweging tussen de extra kosten én de extra opbrengsten. Daarbij hou je rekening dat je het waarschijnlijk zelf minder druk krijgt. En dat betekent óf meer vrije tijd, óf meer tijd om dingen te doen die ook weer meer euro’s opleveren.

Je moet je ook afvragen of je het überhaupt wel wilt. Er komt tenslotte best wel wat bij kijken. Denk aan het inleren en trainen, coachen, functioneringsgesprekken, de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), ziekteverzuim, enz.

De extra kosten die je gaat maken

Het salaris plús … Je spreekt met je werknemer een brutoloon af. Maar let op, daarmee ben je er nog niet. Boven op het brutoloon komen nog allerlei werkgeverskosten. Om maar te noemen: vakantiegeld, werkgeverspremies, pensioenpremie, ziektekostenverzekering, enz. Ik help je graag met het maken van een brutoloon-plus-berekening. Je kunt ook zelf online een berekening maken. Gemiddeld mag je uitgaan van het brutoloon plus ca. 30% extra kosten.

Vergeet daarbij ook dit niet. Vaak spreek je ook secundaire arbeidsvoorwaarden af en zul je wellicht moeten investeren in gereedschap, apparatuur, e.d. Bovendien is het verstandig om je te verzekeren tegen ziekteverzuim.

Overweeg deze subsidies

Als je iemand aanneemt met afstand tot de arbeidsmarkt, zijn daar subsidiemogelijkheden voor. Denk daarbij aan een proefplaatsing of loonkostensubsidie bij een werkloze of van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte. Ook voor het aannemen van een Wajonger bestaat een regeling: de loondispensatie. Verder is er de Wet tegemoetkomingen loondomein met de LIV voor werknemers met een laag loon en de LKV voor oudere werknemers. Een toelichting op al deze regelingen kun je lezen op de website van het UWV.

Maak een reële inschatting van de extra opbrengsten

Om een goede afweging te maken, zul je een zo goed mogelijke schatting van de extra opbrengsten moeten maken. Als ondernemer wil je niet doemdenken, maar je schatting moet wel reëel zijn. Begin met een schatting van het aantal uur dat je werknemer ook geldt oplevert. Reizen, administratie, e.d. moet weliswaar gebeuren, maar levert niets op. Behalve als je dan zelf meer tijd krijgt en meer werk kunt doen waar je een factuur voor kunt sturen. Een werknemer aannemen kan ook een lange termijn investering zijn. Je investeert nú in personeel en dat levert pas dan en dan geld op. Vervolgens bepaal je wat die uren aan omzet opleveren.

Extra kosten versus extra opbrengsten

Heb je je doelen goed gesteld en kosten en opbrengsten zo goed mogelijk ingeschat, maak dan de volgende berekening:

  1. bepaal eerst hoeveel omzet én winst je zou maken als je niemand aanneemt;
  2. dan bepaal je de kosten van de werknemer; en
  3. de extra omzet door de werknemer.

Bereken vervolgens wat de nieuwe winst wordt: A+B-C. Ik help je hier graag bij en zal met je meekijken naar inkoopkosten, e.d.

Als je besluit om iemand aan te nemen

Voordat de eerste werknemer kan beginnen zul je nog een aantal zaken moeten regelen. Je zult uiteraard iemand moeten vinden (werven) en je zult iets moeten regelen voor de loonadministratie en de pensioenregeling. Als (toekomstig) werkgever moet je je bovendien melden bij aanmelden bij de Belastingdienst en bij de Kamer van Koophandel.

Als je iemand definitief aanneemt moet je uiteraard ook een arbeidsovereenkomst opstellen en laten tekenen en moet je de identiteit van uw werknemer controleren en een goed leesbare kopie van het geldige identiteitsbewijs in je personeelsadministratie opslaan. Alle gegevens, ook het BSN-nummer moeten goed leesbaar zijn. Ook als je de werknemer goed kent…

Als je besluit om niet iemand aan te nemen

Besluit je om niemand aan te nemen, dan kun je overwegen om minder opdrachten aan te nemen of om iemand (tijdelijk) in te huren via een uitzendbureau, een payrollbedrijf of om een zzp’er in te schakelen. Uiteraard is ook mogelijk om te veel werk uit te besteden, maar dat kun je zelf ook wel bedenken.

NOVI-TIP
Een eerste werknemer aannemen doe je niet zomaar even. Maak een goede afweging tussen kosten, baten en lasten. Desgewenst help ik je graag daarbij.

Afbeelding van LEEROY Agency via Pixabay