Middelen van inkomen: waarom, hoe en wanneer?

Bij sterk wisselende inkomens kan het heel interessant zijn om te middelen. Dat wordt echter in 2023 afgeschaft. Waar moet je zeker op letten?

Wisselende inkomens

Als ondernemer heb je dit wellicht al eens ervaren. Het ene jaar heb je meer opdrachten dan anders. Of je hebt als horecaondernemer door coronaperikelen minder omzet en dus minder winst gehad. Of startende ondernemers die na een ontslag met handdruk plotseling in één jaar tijd heel veel inkomen hadden en de twee opvolgende jaren juist weinig.

De wisselende inkomens moeten in verschillende belastingtarieven vallen. Dus een of twee jaren in het laagste tarief (tot ca. € 68.500) en een of twee jaren in het hoogste tarief (vanaf ca. € 68.500).

Daarom middelen!

Het is dan mogelijk om van drie opeenvolgende jaren de belastbare inkomens op te tellen en door drie te delen. De berekende inkomstenbelasting per jaar kan dan weleens een stuk lager zijn dan de inkomstenbelasting die jij over die drie jaar samen betaald hebt.

Je mag een bepaald jaar maar één keer in een middeling meenemen. Het is dus zaak om de drie juiste en meest voordelige jaren te kiezen.

Je moet je verzoek in principe indienen binnen 3 jaar nadat de aanslag van het laatste jaar dat in de middeling wordt betrokken definitief vaststaat. De termijn om tegen de aanslag in bezwaar of beroep te gaan, moet zijn verstreken. Je kunt dus gemakkelijk nog een jaar wachten als je twijfelt over de meest voordelige jaren en het dan nog eens bekijken.

Een voorbeeld

201920202021Totaal
Werkelijk inkomen€ 80.864€ 31.313€ 45.391
Werkelijke belasting€ 32.197€ 11.225€ 10.551€ 53.973
Gemiddeld inkomen€ 52.522€ 52.522€ 52.522
Gemiddelde belasting€ 19.713€ 19.096€ 13.196€ 52.005
Verschil werkelijke – gemiddelde belasting€ 1.968
Af: drempel€ 545
Teruggaaf€ 1.423

Hoe doe je dat?

Dat is heel eenvoudig. Want ik help je daarbij. Voor bestaande klanten houdt NOVI dit sowieso zelf in de gaten en attendeert jou op deze mogelijkheid. Zowel het berekenen van de mogelijke teruggave als het indienen van de aanvraag. Want de Belastingdienst doet dit niet automatisch. Het aanvragen kun je ook goed zelf. Hiervoor moet je een speciaal formulier downloaden, invullen en opsturen maar je belastingkantoor.

Er geldt een drempel. Soms maken ze het ook minder leuk. De eerste € 545 krijg je namelijk niet terug.

Het gaat veranderen

Het middelen stopt in 2023. Daarna is het niet meer mogelijk. De regering heeft aangegeven dat het over de jaren 2022 tot en met 2024 voor de laatste keer mogelijk is om te middelen.

Wat te doen? Wil je de meest gunstige periode van drie opeenvolgende jaren bepalen? Dan is het aan te raden om voor 2022, 2023 en misschien zelfs al voor 2024 een inschatting te maken. Welke periode denk je dat het meest gunstig uitpakt: 19-20-21, 20-21-22, 21-22-23, 22-23-24?

NOVI TIP
Het middelen van drie opeenvolgende jaren waarin inkomens sterk wisselen kan fiscaal heel aantrekkelijk uitpakken. Helaas wordt deze regeling per 2023 afgeschaft. Ik help je graag bij de berekening en het aanvragen van de teruggave.

Afbeelding van Janine Bolon via Pixabay