van scholingsaftrek naar STAP

STAP-budget vervangt (nu echt?) de scholingsaftrek in 2022

Het lijkt er nu toch echt op dat het zogenaamde STAP-budget de scholingsaftrek in 2022 gaat vervangen. Wat is voor jou als ondernemer, werkgever of gewoon als persoon van belang om te weten?


Nu pas of nu toch?

Wellicht heb je hier al veel eerder over gehoord. De plannen bestaan namelijk al langer, maar nu heeft de minister de uitvoering van deze subsidieregeling daadwerkelijk voor goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd. De kans is dus nu wel heel groot dat bij de goedkeuring van het belastingplan 2022 ook het STAP-budget het leven gaat zien. Bovendien valt op de website van de Belastingdienst te lezen: “En houdt u er rekening mee dat studiekosten vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar zijn.”

Eerst: wat wordt onder scholing verstaan?

Met scholing wordt bedoeld: opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, enz. Voor de Belastingdienst zijn er drie soorten opleidingen:

1. Privé-opleidingen in de hobbysfeer – niet aftrekbaar
Dit zal je niet verbazen … Fiscaal gezien zijn er geen mogelijkheden om bijvoorbeeld een bridgecursus of een 14-daagse zeilopleiding in aftrek te brengen op de winst van de onderneming of in mindering te brengen in de aangifte voor de inkomstenbelasting.

2. Bedrijfsspecifieke opleidingen – aftrekbaar van de winst
Dit zijn opleidingen die voor jou of voor een werknemer nodig zijn om een functie naar behoren te kunnen uitvoeren. Ook opleidingen om mogelijk toekomstige functies binnen de onderneming te kunnen uitvoeren vallen hieronder. Zowel vakinhoudelijk (vakkennis) als persoonlijke ontwikkeling (zoals verkoopvaardigheden).

Álle kosten van bedrijfsspecifieke opleidingen kun je in je onderneming in aftrek brengen van je winst. Of het nu een BV, eenmanszaak of Vof betreft. Denk daarbij aan kosten als: cursusgeld, reiskosten, verblijfskosten en kosten die worden gemaakt voor boeken, enz. Hieraan verandert volgend jaar helemaal niets.

3. Niet-bedrijfsspecifieke opleidingen – aftrekbaar van de inkomstenbelasting
Dit zijn dus de opleidingen die niet nodig zijn voor het (toekomstig) functioneren binnen je huidige onderneming, maar die wel nuttig zijn voor de verdere carrière buiten het huidige bedrijf. Als je nu actief bent in het transport en je volgt een opleiding voor bakker, dan kun je op dit moment de direct opleidingskosten in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting. Die directe kosten zijn collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld en leermiddelen die je van de opleiding móet hebben, zoals boeken of bepaalde software.

Je mag maximaal per jaar € 15.000 in aftrek brengen, maar er geldt een drempel van € 250. Dat zijn de brutobedragen, het belastingvoordeel hangt af van de belastingschijf waar je in valt. Maar zoals gezegd, dit gaat allemaal per 1 januari 2022 dus veranderen.

Van scholingsaftrek naar STAP-budget

De scholingsaftrek gaat verdwijnen en daar komt STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP) voor in de plaats. Dit betreft is een bedrag van maximaal €1.000 per jaar en moet via het UWV worden aangevraagd. Dat aanvragen kan vanaf 1 maart 2022 via het STAP-platform op de website van het UWV. Wordt de bijdrage toegekend, dan wordt deze rechtstreeks aan de opleider overgemaakt. Op dit platform kun je ook het opleidingsaanbod vinden; even van tevoren checken dus. Dat voorkomt teleurstellingen.

Waarom nu al belangrijk?

Het kan best zo zijn dat jij of een werknemer al met een niet-bedrijfsspecifieke opleiding is gestart, of nog dit jaar gaat starten. Vooral bij duurdere opleidingen is het dan interessant om zoveel mogelijk kosten nog dit jaar te maken. Bijvoorbeeld door het cursusgeld e.d. van komende jaren dit jaar nog te voldoen. Dan kunnen al deze gemaakte kosten in de aangifte inkomstenbelasting 2021 in aftrek worden gebracht. 


NOVI-TIP
Volg je dit en volgend jaar een niet-bedrijfsspecifieke opleiding? Bereken dan wat voor jou (netto) het meest voordelig is; de scholingsaftrek 2021 of het STAP-budget 2022. Uiteraard help ik je daar desgewenst graag bij.Afbeelding van Gerd Altmann via Pixaba