Belastingrente

De belastingrente gaat flink omhoog, waarop vooral te letten?

De wijze om de hoogte van de belastingrente te berekenen is per 1-1-2024 gewijzigd. Wanneer moet jij belastingrente betalen en vooral: waarop moet je letten om dit te voorkomen?

Waarom en wanneer belastingrente betalen?

De Belastingdienst brengt jou belastingrente in rekening als door jouw schuld een aanslag niet op tijd kon worden opgelegd. Bijvoorbeeld als jij een aangifte niet op tijd hebt ingediend of als je een te laag bedrag aan voorlopige aanslag hebt betaald. Er is sprake van zogenaamde invorderingsrente als je een aanslag te laat betaald. Dat wil zeggen: ná de uiterlijke datum die in de aanslag wordt genoemd.

Wat is er nu veranderd?

De methode om de rente te bepalen is gewijzigd. Waar het nu uiteindelijk op neerkomt is dat de ECB-rente per 31 oktober (2023) bepalend is voor de belastingrente per 1 januari (2024). Die is 4,5% en wordt standaard vermeerderd met 3%. Belastingrente geldt voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de erfbelasting, de premie zorgverzekeringswet, de loonbelasting, de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting, de dividendbelasting en de milieubelasting. Maar niet voor de schenkbelasting.

De belastingrente voor alle belastingen was 4% en wordt nu dus maar liefst 7,5%. Behalve voor de vennootschapsbelasting. Daarvoor was de rente 8% en die wordt 10%. De eerdergenoemde invorderingsrente was en blijft 4%.

NOVI TIP
De belastingrente is nu 7,5% en wijzigt als de ECB-rente wijzigt. De invorderingsrente wordt vooralsnog bevroren op 4%.

Belastingrente en de inkomstenbelasting

Over welke periode wordt er belastingrente berekend? Officieel moet de aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei van het nieuwe kalenderjaar zijn ingediend. Er kan uitstel worden gevraagd tot 1 september of via mij als adviseur tot 1 mei van het daaropvolgende jaar. Maar let op: want het betekent niet dat als er uitstel wordt verleend, je geen belastingrente meer wordt berekend. Want ondanks uitstel wordt er toch van vanaf 1 juli belastingrente berekend. En dan ook nog tot en met de datum dat de Belastingdienst de aanslag oplegt. Dus als je uitstel hebt tot 1 september, de aangifte 1 augustus indient en als de aanslag 1 november wordt opgelegd, dan wordt er vanaf 1 juli tot en met 31 oktober 7,5% rente berekend. Als bij het opleggen van de aanslag niet wordt afgeweken van de aangifte, dan wordt de rentetermijn gemaximaliseerd op 19 weken na de datum van ontvangst van de aangifte.

Een voorlopige aanslag betaald? Elke ondernemer krijgt een voorlopige aanslag. Is de voorlopige aanslag even hoog als de definitieve belasting en had je (via NOVI) uitstel gevraagd, dan hoef uiteraard geen belastingrente te betalen. Was de voorlopige aanslag lager, dan wel! En was die hoger, dan krijgt je belastingrente! Ook 7,5% maar natuurlijk alleen over het verschil tussen de voorlopige en definitieve aanslag.

Belastingrente en de vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting geldt het hetzelfde als voor de inkomstenbelasting. Op één ding na … Als bij het opleggen van de aanslag niet wordt afgeweken van de aangifte, dan wordt de rentetermijn gemaximaliseerd op 14 weken na de datum van ontvangst van de aangifte.

Loop jij nu veel gevaar?

Dat valt wel mee. Enerzijds houdt NOVI in de gaten dat jouw aanslag op tijd wordt ingediend. En anderzijds kijk ik nauwkeurig naar de voorlopige aanslag en stem ik met jou af of er eventueel nog aanpassingen nodig zijn. Vooral als je denkt dat de voorlopige aanslag te laag is. Je loopt dus bij NOVI relatief weinig risico’s. Als er gedurende het jaar grote wijzigingen te verwachten zijn, meld dat dan aan mij. Dan bekijken we vervolgens wat het beste is om te doen.

NOVI TIP
Om 7,5% belastingrente te voorkomen is het zaak om tijdig de aangifte inkomstenbelasting in te dienen en om de te checken of de voorlopige aanslag niet te laag is. Door op tijd de aanslag te betalen voorkom je 4% invorderingsrente.

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay