Investeren in 2022

Investeren in 2022? De fiscus helpt een handje

Heb je investeringsplannen voor 2022? Dan wil de Belastingdienst soms een handje helpen. Er zijn namelijk diverse fiscale regelingen waar je gebruik van kunt maken. En sommige zijn voor 2022 zelfs verhoogd.


Over uitgaven, aanschafkosten, kosten aftrekken en afschrijven

Kosten, investeren en afschrijven. Als je geld uitgeeft aan een bedrijfsmiddel dan noemen we dat een uitgave. Bedraagt deze uitgave minder dan € 450 (excl. btw) dan zijn het kosten die je in een keer op je winst in mindering moet brengen. Bedragen de uitgaven meer dan € 450 dan praten we over een investering. Die mag je niet in één keer aftrekken, maar je moet deze aanschafkosten afschrijven over meerdere jaren. Het bedrijfsmiddel gaat tenslotte ook meerdere jaren mee, is de redenering.

Hoe bereken je de afschrijving? Het aantal jaren waarin je deze aanschafkosten moet afschrijven, hangt af van het soort bedrijfsmiddel, hoelang dat dit meegaat en de restwaarde. Met de berekening daarvan help ik je uiteraard; daarover hoef jij je als ondernemer verder geen zorgen te maken. Om goede investeringsbeslissingen te nemen, is het wel slim om een ander van tevoren goed op een rijtje te zetten.

Er zijn diverse fiscale investeringsregelingen

Er zijn diverse fiscale regelingen waar je wellicht gebruik van kunt maken. Belangrijk daarbij is om te weten dat een aantal kleinere investeringen samen één bedrijfsmiddel kunnen vormen. Je kunt die dan dus bij elkaar optellen om eventueel voor investeringsregeling in aanmerking te komen. Ik zet de meest voorkomende regelingen voor je op een rij:

  • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
  • de milieu-investeringsaftrek (MIA);
  • willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);
  • energievriendelijke investeringen (EIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een belastingfaciliteit en is bedoeld als investeringssteun voor kleine ondernemingen. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van de investeringen in een jaar van de winst wordt afgetrokken. Hierdoor ontstaat een lager belastbaar inkomen en hoef je minder belasting te betalen. Deze investeringsaftrek heeft verder geen invloed op de afschrijving zoals hierboven omschreven.

Om in 2022 in aanmerking te komen voor de KIA moet je een bedrag tussen € 2.401 en € 332.994 investeren in bedrijfsmiddelen. In de tabel vind je de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek. De volgende percentages zijn dan van toepassing:

Check voordat je investeert of het bedrijfsmiddel voor KIA in aanmerking komt, want sommige bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten.

Milieuvriendelijk investeren

Milieuvriendelijk investeren past bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om dit te stimuleren bestaan er de MIA en de Vamil. Wil jij investeren in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel en staat het op de Milieulijst 2022? Denk bijvoorbeeld aan scheidingsapparatuur voor afval, een 3D-printer, circulaire matrassen of branddetectiesystemen. Dan kun je in aanmerking komen voor de MIA, de Vamil of beiden.

Deze Milieulijst wordt samengesteld door Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je kunt online zoeken in de Milieulijst of deze downloaden.

Het in is inmiddels 2023. Op de website van de RVO lees je alles over de wijzigingen in de fiscale regelingen en over de Milieulijst 2023.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Verhoogde percentages in 2022. De MIA is een extra aftrekpost waarmee je in 2022 tot 45% van de investering in mindering kunt brengen op je winst. Omdat milieu-investeringen duurder zijn geworden heeft het kabinet besloten om de MIA-percentages voor 2022 te verhogen. De steunpercentages hangen af van de milieuvriendelijkheid van de investering.

Tot wel 45%. Voor 45% komen alleen zogenaamde kwalificerende groene investeringen in aanmerking. Denk daarbij aan bijvoorbeeld nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur, productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2, volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen, een lichte elektrische bestelauto en ondergrondse waterberging.

Voorwaarden. Het bedrijfsmiddel moet op de Milieulijst 2022 staan en voor sommige bedrijfsmiddelen gelden er speciale voorwaarden. Voor een lichte elektrische bestelauto geldt bijvoorbeeld een maximum van 45% over € 75.000.

De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

In tegenstelling tot de MIA (aftrekpost) is de Vamil een afschrijving. Met de Vamil-regeling kun je namelijk een groot gedeelte van de investering (tot max. 75% van het investeringsbedrag) willekeurig afschrijven. Je kunt daarmee dus je fiscale winst op een door jou gewenst tijdstip verlagen. Verwacht je bijvoorbeeld in 2023 een hogere winst, dan kun je besluiten om de 75% van de aanschafkosten in een keer in 2023 af te schrijven om zo je winst te verlagen en maximaal te profiteren.

De Energie-investeringsaftrek (EIA)

Doe je een energievriendelijke investering, een investering waarmee je energie gaat besparen en staat de investering op de Energielijst 2022, dan kom je in aanmerking voor de EIA. Dat houdt in dat je 45,5% van de investeringskosten in mindering mag brengen op je winst. Denk aan investeringen op het gebied van zonnepanelen, verwarmen (bijv. een warmtepomp), koelen, ventileren, isoleren, aandrijven, LED-verlichten, enz. Ook de Energielijst kun je online doorzoeken of downloaden.

Gebruikmaken van milieu- en/of energie-investeringsregelingen

Voordeel berekenen. Meestal kunnen diverse regelingen gecombineerd worden. De financiële voordelen kunnen van dien aard oplopen dat investeringen waarvan je eerst dacht dat die te duur zouden zijn, nu wel binnen handbereik komen. Maak dus vroegtijdig een afspraak om je investeringsplannen te bespreken. Daarbij kijken we naar de aanschafkosten, de investeringsregelingen, de afschrijving én naar de verwachte opbrengsten. Desgewenst maken we samen een liquiditeitsbegroting.

Investeringen aanmelden. Wil je in aanmerking komen voor investeringsregelingen, dan moet je je investering melden bij de RVO. Je doet de melding zelf met eHerkenning, of ik doe dat voor je. Aanmelden moet binnen drie maanden nadat je de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Dit is vaak het moment dat je de offerte ondertekent. Opletten dat je dit niet over het hoofd ziet dus.

NOVI Tip
Heb je investeringsplannen voor 2022? Check dan van tevoren bij mij welke investeringsregelingen mogelijk zijn en wat dat voor financiële gevolgen voor jouw onderneming heeft. Desgewenst help ik je met het aanvragen van die regelingen.

Afbeelding van Nattanan Kanchanaprat via Pixabay

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.