Sponsoring aftrekbaar

Je wordt gevraagd om te sponsoren. Doen of niet?

Hoe bepaal je op een rationele manier of je de lokale tennisclub, het voetbalteam van je dochter of een ander doel moet sponsoren of niet? Want óók als je het sowieso voor het goede doel wilt doen, is het slim om er even bij stil te staan.

Ikke sponsoren?

Niet zelden worden ondernemers gevraagd om te sponsoren. Dat zal niet meteen een eredivisieclub zijn, maar wel de lokale voetbalclub, de tennisclub of de golfclub. Je bent zelf lid, één van de kinderen of een collega-ondernemer zit in het bestuur. Vaak is het lastig om ‘nee’ te zeggen en wellicht vind je het ook gewoon leuk om het goede doel te sponsoren… Een handige manier om ‘nee’ te zeggen is door jaarlijks een sponsorbudget te reserveren. Heb je dat al uitgegeven, zeg dan gewoon dat het budget voor dit jaar al op is.

De tegenprestatie

Veel verenigingen en stichtingen hebben een lijst met tegenprestaties. Dat zijn de zaken die je voor jouw bijdrage terugkrijgt. Soms werkt men zelfs met sponsorpakketten die ze in een sponsorboek aan jou presenteren. Denk aan tegenprestaties als shirtreclame, borden langs het veld of de baan, VIP-plaatsen, toegangskaartjes en speciale ontvangst voor jouw relaties (relatiemarketing,) naam- of logovermelding op allerlei communicatiedragers zoals programmaboekjes, toegangskaartjes, enz. Zorg er dus voor dat je boodschap, logo of naam ook daadwerkelijk vermeld kan worden op hetgeen jou geboden wordt. De vraag die blijft is: wat is de tegenprestatie eigenlijk waard?

Wat levert de sponsoring op?

Op de eerste plaats steun je uiteraard de vereniging, de stichting of het evenement. Als dat je belangrijkste doel is, prima! Maar het kan jou      ook wat opleveren. Er wordt tenslotte reclame voor je bedrijf gemaakt. Onderstaande methode om de waarde van de tegenprestatie te bepalen, bestaat alweer heel wat jaren. Maar je kunt er toch een aardige inschatting mee maken.

 1. Als je een boodschap, jouw verhaal, kunt overbrengen, heeft dat een waarde van € 0,05 maal de oplage.
 2. Is er sprake van uitsluitend een naam- of logovermelding, dan is de waarde slechts € 0,005 maal de oplage.
 3. Logovermelding, inclusief een boodschap naar een direct betrokkene is € 0,50 maal de oplage.
 4. De waarde van relatiemarketing, sampling en directe verkoop is alleen te bepalen door de kosten/opbrengsten te vergelijken met alternatieven.

Als je hiermee de waarde van je sponsoring probeert te bepalen, dan is de oplage alléén niet zaligmakend. De doelgroep moet namelijk ook (voor een groot deel) joúw doelgroep zijn.

Checklist: past dit bij mij en mijn bedrijf?

Gebruik onderstaande checklist om te bepalen of het betreffende evenement of de betreffende organisatie bij jou en jouw onderneming past.

 • Past dit bij mij als persoon?
 • Past dit bij mijn bedrijf?
  • Wie is mijn doelgroep?
  • Waar komen zij?
  • Wat is de link met de organisatie die ik overweeg te sponsoren?
  • Hoeveel mensen (uit mijn doelgroep) worden er verwacht?
  • Hoeveel kwamen er vorige keer?
  • Wat is mijn doel? Meer naamsbekendheid, mijn netwerk uitbreiden of maatschappelijke betrokkenheid tonen?
  • Past dit bij mijn bedrijf? Past dit evenement qua uitstraling bij mijn bedrijf?
 • Wat zijn de tegenprestaties?
  • Wat krijg ik voor terug?
  • Welke communicatiedragers (entreekaartjes, programmaboekjes, borden naast het veld, vlaggen, enz.).
  • Gratis toegangskaarten voor mijn relaties
  • VIP-kaarten
  • Enz.

Is sponsoring aftrekbaar?

Sponsorkosten zijn aftrekbaar van de winst, maar dan moeten er ook wel tegenprestaties zijn overeengekomen. Dan trek je dus als het ware gewoon reclamekosten af. Het is wel handig om in je administratie zowel de factuur als de sponsorovereenkomst te bewaren.

Je mag het overigens niet te gek maken. Voorbeeld van een ondernemer die paardengek was en met eigen paarden deelnam aan wedstrijden. Hij trok álle kosten af als sponsoring. Hoge kosten dus voor een klein beetje prijzengeld en een beetje reclame. De belastinginspecteur was het er niet mee eens en uiteindelijk besliste de Hoge Raad dat de ondernemer slechts een kwart van de gemaakte kosten mocht aftrekken. Je kunt, als je wilt, deze uitspraak nog eens nalezen. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2002:AB2865

Zijn er géén tegenprestaties afgesproken, dan is er sprake van een gift en je mag die als ondernemer dan alleen in aftrek brengen op de winst als er sprake is van zakelijk belang. Dat moet je wel aan de inspecteur kunnen uitleggen. Bijvoorbeeld door aan te geven dat je echt geen ‘nee’ kan zeggen, omdat anders je goede naam in het geding komt. Stel, je bent lid van een ondernemersvereniging en álle ondernemers doen een gift en jij niet …

Sponsoring in natura

Het komt ook vaak voor dat er in natura gesponsord wordt. Een aannemer die een partij stenen voor clubhuis sponsort, de lokale slijter die drankjes voor de vrijwilligers sponsort, de bakker maakt broodjes, enz. Maar opgelet, want er het wordt gezien als twee afzonderlijke activiteiten en omdat beide partijen deelnemen aan het economisch verkeer, moeten beiden een factuur maken.

Voorbeeld 1

Je hebt een restaurant en de vrijwilligers kunnen bij jou tussen de middag gratis een hapje komen eten. De waarde hiervan heb je op basis van de inkoopprijs berekend op € 1.000. Daarvoor krijg je allerlei tegenprestaties. Jij moet dan de organisatie een factuur van € 1.000 sturen mét 9% btw, is € 1.090. De organisatie stuurt jou een factuur van € 1.000 voor de reclame-uitingen, maar daar zit 21% btw op (€ 1.210). Jij moet als sponsor dus wel voor het btw-verschil opdraaien.

Voorbeeld 2

Je verhuurt auto’s en kleine vrachtwagens. Je stelt een kleine vrachtwagen één dag ter beschikking aan de voetbalclub voor de organisatie van toernooi. Jij stuurt een factuur ter waarde van bijv. € 350 + 21% btw en de voetbalclub stuurt jou een factuur € 350 + 21% btw om een jaar lang een bord langs het veld te zetten. Geen btw-probleem dus.

De btw-regels voor een vereniging of stichting is weer heel andere koek. Soms zijn diensten vrijgesteld van btw of niet. Ben jij zelf bestuurslid of vrijwilliger bij een sportclub of iets dergelijks en heb je hier vragen over, neem dan met mij contact op.

NOVI TIP
Vraag altijd om tegenprestaties als je iets sponsort én om een factuur. Het sponsorbedrag kun je dan als reclamekosten in aftrek brengen op de winst. Als je in natura sponsort, moet beide partijen elkaar een factuur sturen. Daarbij kan wel een btw-verschil ontstaan.