Van eenmanszaak naar bv

De BV in (of niet)

Veel ondernemers hebben als rechtsvorm voor een eenmanszaak gekozen. Jij wellicht ook. Vraag je je af of een BV vandaag de dag niet gunstiger is en wat de voor- en nadelen zijn van een BV? Van eenmanszaak naar BV?

De besloten vennootschap (BV)

De BV kenmerkt zich door aandelen en aandeelhouders. Deze aandeelhouders bepalen de richting van de ondernemer, maar de dagelijkse leiding is in handen van het bestuur. Als jij als ondernemer naar de BV overstapt, zijn alle aandelen in jouw handen. Jij bent grootaandeelhouder én directeur, oftewel je bent directeur-grootaandeelhouder: DGA. Als directeur kom je op de loonlijst van je eigen BV.

Waarom zou je overstappen van een eenmanszaak naar een BV?

De voordelen. De BV kan fiscale voordelen hebben en je als persoon word je niet of minder aansprakelijk gesteld als het misgaat. De BV is tenslotte de rechtspersoon en niet jij als natuurlijke persoon; jij bent ‘gewoon’ in loondienst. Ook ontstaan er mogelijkheden om bijvoorbeeld van de BV te lenen. Voor jezelf of voor je kinderen (de familiebank). Een BV biedt ook betere mogelijkheden voor planning van de bedrijfsopvolging en continuïteit. Dit is vooral belangrijk bij de overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie of bij de verkoop aan derden. Voor sommigen is het ten slotte ook een bepaalde status en kun je meer voor elkaar krijgen als je directeur van een BV bent. Maar opgelet: aan al deze voordelen kleven mitsen en maren.

De nadelen. De BV kent ook fiscale nadelen als je als eenmanszaak niet zo’n hoge winst hebt als verderop genoemd wordt. Zo vervallen de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek en is de MKB-vrijstelling niet meer van toepassing. Over het loon dat je jezelf toekent moet je uiteraard inkomstenbelasting betalen (box 1) en over de winstuitkering, het dividend, moet je dividendbelasting betalen (box 2). Bij een BV is de gebruikelijk-loonregeling van toepassing: de wettelijke ondergrens hiervoor is in 2024 € 56.000.

Met het oprichten van de BV en het overzetten van de eenmanszaak naar de BV is bovendien best wel wat tijd gemoeid en je moet ervoor naar de notaris. Ook moet je jaarlijks een jaarrekening maken, je cijfers deponeren bij de Kamer van Koophandel en een aandeelhoudersvergadering houden en notulen hiervan bijhouden. De kosten van mij als accountant worden daarmee jaarlijks ook hoger.

Tot slot moet je alle contracten en overeenkomsten met klanten, leveranciers en personeel omzetten. Daarnaast moet je ook overeenkomsten opstellen voor jezelf als DGA met de BV. Maar ik kan je daar uiteraard wel allemaal bij helpen.

De fiscale voordelen van de BV

Vanaf ongeveer € 150.000 winst is de BV fiscaal gezien vaak interessanter dan de eenmanszaak. Zie onderstaand rekenvoorbeeld:

EenmanszaakBV
Winst€ 150.000,00€ 150.000,00
Zelfstandige aftrek– € 3.750,00
MKB winstvrijstelling– € 19.466,00
Loon– € 56.000,00
Belastbare winst€ 126.784,00€ 94.000,00
Inkomstenbelasting:
– tot € 75.518 => 36,97%€ 27.919€ 20.703,20
vanaf € 75.518 => 49,5%€ 25.368,67
Totaal IB€ 53.295,67€ 20.703,20
Vennootschapsbelasting:
– tot € 200.000 => 19%€ 17.860,00
– vanaf € 200.000 => 25,8%
Totaal Vpb€ 17.860,00
Totaal belastingen€ 53.295,67€ 38.563,20
Geld vanuit de BV overmaken naar privé kost dividendbelasting:
– tot € 67.000 => 24,5%€ 18.654,30
– vanaf € 67.000 => 33%
Totaal belastingen incl. dividendbelasting€ 53.295,67€ 57.217,50
Totaal netto inkomen:
Winst/salaris€ 126.784,00€ 56.000
-/- belasting– € 53.295,67 – € 20.703,20
-/- zvw bijdrage– € 6744,91– € 2.979,20
+ heffingskortingen
+ netto dividend€ 57.485,70
Totaal netto inkomen€ 66.743,42€ 89.803,30

NOVI TIP
Maak voordat je besluit naar een BV over te stappen altijd met je adviseur eerst een goede inschatting van jouw eigen situatie. Wat zijn voor jou de fiscale en andere gevolgen?

De BV is aansprakelijk

Zoals al eerder genoemd: als DGA ben je niet langer hoofdelijk aansprakelijk. In geval van een faillissement is de BV als rechtspersoon aansprakelijk. In geval van eenmanszaak ben jij dat als persoon. Maar opgelet: bij wanbeheer ben jij als bestuurder alsnog hoofdelijk met je eigen vermogen aansprakelijk.

Eén BV is geen BV

NOVI TIP
Vanaf ca. € 150.000 winst wordt een BV fiscaal gezien interessant. Je bent bovendien niet langer hoofdelijk aansprakelijk. Ik maak graag voor jouw situatie een berekening en zet alle voor- en nadelen op een rijtje.