Kleineondernemersregeling KOR

Wat je allemaal over de KOR moet weten

Over de KOR, de kleineondernemersregeling, worden altijd veel vragen gesteld. Wat is de KOR, wat zijn de voor- en nadelen en wat moet jij eigenlijk over de KOR weten?

Wanneer ben je ondernemer en wanneer ben je ondernemer voor de btw?

Je bent ondernemer als je zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit hebt. Als startend ondernemer schrijf je je dan in bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor gelden drie voorwaarden:

  1. je levert producten of diensten;
  2. je vraagt daar een commerciële prijs of tarief voor. Een commerciële prijs is een prijs boven de kostprijs;
  3. je doet zaken met meer dan alleen maar familie, bekenden en vrienden en gaat de concurrentie aan met vergelijkbare bedrijven.

Eenmaal ingeschreven beoordeelt de Belastingdienst of je als ondernemer btw-plichtig bent. Daarbij wordt onder andere gelet op:

  • of er zelfstandig een beroep of een bedrijf wordt uitgeoefend;
  • of er regelmatige inkomsten zijn; en
  • of er inkomsten zijn naast werk in vaste dienst.

Je bent ondernemer voor de btw

Ben je ondernemer voor de btw, dan zul je een administratie moeten bijhouden en aangifte omzetbelasting moeten doen. Over de geleverde goederen en diensten moet je btw berekenen en afdragen. Welk tarief je daarvoor moet hanteren, hangt af van de soort goederen of diensten. Soms gelden er zelfs vrijstellingen.

De btw die je betaalt over inkopen, kosten en investeringen mag je in mindering brengen. De aangifte doe je zelf online of je laat dat door mij verzorgen. Dat gebeurt eenmaal per maand, per kwartaal of per eenmaal per jaar.

Vrijstelling van de btw: de kleineondernemersregeling

Om een administratieve rompslomp voor een kleine onderneming te voorkomen, kan er vrijstelling van de btw-plicht worden gevraagd. Dat noemen we de kleineondernemersregeling, oftewel de KOR. Vanaf 2020 is deze regeling gewijzigd en gelden daar de volgende voorwaarden voor:

  • je kunt gebruikmaken van de KOR als je in één kalenderjaar maximaal € 20.000 omzet hebt;
  • daarvoor moet je in Nederland gevestigd zijn;
  • je moet minimaal drie jaar achter elkaar meedoen.

NOVI TIP
Vanaf 2025 wordt de voorwaarde van € 20.000 omzet uitgebreid met het jaar ervóór. Dus om in 2025 mee te kunnen doen, moet je ook in 2024 al beneden de omzetgrens blijven.

Welke omzet moet je meetellen?

Voor het berekenen of je aan de maximale omzet komt, tel je de omzet van alle leveringen en diensten mee die normaal gesproken in Nederland belast zijn met 21%, 9% en 0% btw en leveringen belast met Nederlandse btw die u je verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer.

De omzet die niet meetelt, is omzet aan het buitenland en leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw. Denk bijvoorbeeld aan medische diensten of onderwijs.

Voor de zogenaamde marge- en reisbureauregeling gelden er andere regels. Sommige btw-vrijstellingen moet je toch meetellen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld leveringen die betrekking hebben op onroerende zaken, effecten en verzekeringen.

NOVI TIP
Neem contact met me op om te bepalen of je in aanmerking voor de KOR kunt komen of maak zelf gebruik van de tool van de Belastingdienst.

Aanmelden voor de KOR

Je moet je uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin je de KOR wilt laten ingaan, aanmelden via een aanmeldformulier. Je krijgt dan binnen 15 dagen reactie. Opgelet, want je meldt je aan voor minimaal een periode van drie jaar en als je méér dan € 20.000 omzet maakt moet je weer aanmelden. Je kunt dan vervolgens drie jaar niet meer van de KOR gebruikmaken.

Handelen tijdens deelname aan de KOR

Je berekent géén btw aan je klanten. Je bent ook niet verplicht om een verkoopfactuur te maken. Als je klant dat toch een factuur wil, moet je op je verkoopfactuur vermelden dat je meedoet aan de KOR.

Lever je aan klanten binnen de EU, dan kun je deze test invullen om te bepalen wat je in de betreffende situatie moet doen. Bijvoorbeeld aangifte doen in het buitenland of toch vrijgesteld leveren.

Voor- en nadelen van de KOR

De voordelen. Het grote voordeel van de KOR is dat je geen aangifte hoeft te doen én dat je aan particulieren een lagere prijs kunt vragen. Zij hoeven tenslotte geen btw aan jouw bedrijf te betalen. Je kunt ook dezelfde prijs vragen en dus meer winst maken. Voor zakelijke klanten geldt dat uiteraard niet, want zij brengen de aan jou betaalde btw normaal gesproken weer in mindering in hun eigen aangifte.

De nadelen. Je neemt deel aan de KOR voor minstens drie jaar. Je kunt dus niet meer terug als je dat zou willen. Bovendien kun je zelf géén btw over je inkopen, je kosten of je investeringen in aftrek brengen. Je betaalt dus zelf ook een hogere prijs of een hoger tarief. Stel, je neemt vanaf nú deel aan de KOR en over twee jaar wil je een grote investering doen, dan krijg je de btw over die investering niet terug.

NOVI TIP
De kleineondernemersregeling (KOR) geldt voor minimaal drie jaar. Het bespaart je administratieve rompslomp, maar je kunt zelf ook geen btw meer in mindering brengen. Dus ben je van plan grote investeringen of uitgaven te doen? Dan ben je voordeliger uit om niet mee te doen.

Afmelden van de KOR

Afmelden na drie jaar? Zoals gezegd neem je voor een periode van ten minste drie jaar deel aan de KOR. Als je deze periode wilt verlengen, hoef je niets te doen. Dat gaat vanzelf. Wil je je afmelden, dan kan dat alleen met ingang van de 1e dag van het aangiftetijdvak. Die datum moet je zelf op het afmeldformulier invullen en dat formulier moet ook weer minimaal vier weken van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn.

> € 20.000 omzet? Als de omzet hoger wordt dan € 20.000. Zit je nog binnen de periode van drie jaar en stijgt de omzet binnen één kalenderjaar boven de € 20.000? Dan moet je je meteen afmelden. Alle leveringen ná deze overschrijding vallen niet langer onder de vrijstelling. Op het afmeldformulier moet je als ingangsdatum de datum invullen van de dag dat je de omzet overschrijdt. Daarna kun je de volgende drie jaren niet meer meedoen aan de KOR.

NOVI TIP
Als je het ene jaar net boven de € 20.000 omzet zit en het andere jaar er net onder, dan is deelname in een bepaald jaar misschien wel mogelijk, maar waarschijnlijk is het dan niet echt wenselijk. Bij meer dan € 20.000 omzet, moet je je dan meteen weer afmelden voor de KOR.

Afbeelding van Obsahovka via Pixabay