Belastingplan 2023

Prinsjesdag 2022: wijzigingen voor ondernemers

Je ziet, hoort en leest van alles en nog wat over het Belastingplan 2023. Maar wat moet je nu met al deze informatie? Wel nu, ik hou dat voor je in de gaten en geef je tips via mijn nieuwsbrief, website of we bespreken samen de gevolgen voor jouw persoonlijke situatie als dat van toepassing is.

Onderstaand vind je de belangrijkste wijzigingen voor jou als ondernemer. Uitgelegd in heldere no nonsens taal. Het eerste deel is voor de IB-ondernemer met een eenmanszaak of VOF, het tweede deel voor de ondernemer met een BV en het derde deel voor iedereen. Je zult zien, ondernemersland zal veel van de extra uitgaven volgend jaar moeten gaan dragen.

Voor de IB-ondernemer

1. Afschaffing fiscale oudedagsreserve

Zoals ik in een eerder verschenen artikel al vertelde is de oudedagsreserve geen echte oudedagsvoorziening, maar een fiscale uitstelpost. En zoals ik later ook al melde stond in de voorjaarsnota dat het kabinet dit gaat afschaffen. Met Prinsjesdag werd bekend dat dit definitief wordt doorgezet en wel per 1 januari 2023. Als ondernemer kun je de OR die je vóór die datum hebt opgebouwd nog wel afwikkelen.

2. Afbouw zelfstandigenaftrek

Het Belastingplan 2023 zal de al begonnen afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Vanaf 2023 vindt in stappen van € 1.280 een afbouw plaats naar € 5.030 in 2023 (in 2022 is deze nog € 6.310) en € 3.750 in 2024.Zie hierover mijn eerder verschenen wanneer je hier recht op hebt en wat het voordeel ervan is.

3. Afschaffing middelingsregeling per 1 januari 2023

Ook het middelen van inkomen over drie opeenvolgende jaren wordt nu definitief gestopt. Lees hier nog eens alle ins en outs over middelen. Het laatste tijdvak waarover je kan middelen zal dus bestaan uit de jaren 2022, 2023 en 2024.

4. Afbouw van algemene heffingskorting bij hoog verzamelinkomen

De algemene heffingskorting is een korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je betaalt hierdoor minder belasting en premies. De huidige algemene heffingskorting bedraagt € 2.888 minus 6,007% van het inkomen uit werk en woning (box 1) voor zover dat meer bedraagt dan € 21.317.

De algemene heffingskorting is echter nooit een negatief bedrag. Het Belastingplan 2023 bevat een maatregel om de algemene heffingskorting afhankelijk te maken van het verzamelinkomen. Dat betekent dat naast het inkomen uit box 2 ook de inkomens uit box 2 en 3 ook gaan meetellen.

5. Stapsgewijze afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Soms, als je aan de juiste voorwaarden voldoet, kun je als IB-ondernemer recht hebben op de zogenaamde inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Dit is een belastingkorting voor de minstverdienende ouder. Deze korting zal stapsgewijs vanaf 1 januari 2025 worden afgeschaft. Bovendien blijven ouders met kinderen die zijn geboren vóór 2025 hun recht op de IACK houden.

Voor ondernemers met een B.V.

1. Verkleining eerste schijf vennootschapsbelasting

Als je B.V. hebt weet je waarschijnlijk wel dat het tarief van de vennootschapsbelasting 15% is voor de eerste € 395.000 aan fiscale winst en 25,8% over de rest. De eerste schijf wordt per 1 januari 2023 teruggebracht tot € 200.000.

2. Invoering progressief tarief in box 2

Terwijl box 2 in 2022 één tarief van 26,9% kent, zullen inkomsten uit aanmerkelijk belang (ab) per 2024 belast zijn tegen een progressief tarief. Dat betekent hoe hoger het inkomen hoe meer belasting je betaalt. Het inkomen uit ab tot en met € 67.000 zal onder een tarief van 24,5% vallen. Het meerdere valt onder een tarief van 31%.

3. Hoger gebruikelijk loon

Ben je DGA dan weet je dat je BV jou als werknemer een bepaald minimum inkomen moet betalen, het zogeheten gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon is minimaal het hoogste van de volgende drie bedragen:

  1. een vast bedrag van € 48.000 (bedrag 2022);
  2. het loon van de meestverdienende gewone werknemer in het bedrijf; óf
  3. 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Het zo berekende gebruikelijk loon is echter te verlagen als de BV aannemelijk kan maken dat dit loon meer bedraagt dan 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Het Belastingplan 2023 verlaagt deze zogeheten doelmatigheidsmarge van 25% naar 15%. Dat betekent dat voor veel dga’s het loon zal (moeten) gaan stijgen.

4. Vervallen regeling gebruikelijk loon innovatieve start-ups

Voor innovatieve startups geldt een versoepeling in de gebruikelijkloonregeling. Zij mogen het gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Deze regeling dreigde in 2022 al te vervallen, maar is nu nog een jaar verlengd. Deze regeling zal nog worden geëvalueerd. Zijn de uitkomsten hiervan negatief, dan zal deze regeling waarschijnlijk per 1 januari 2023 worden afgeschaft.

Voor iedereen

1. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

In het Belastingplan 2023 vindt een verhoging plaats van de onbelaste reiskostenvergoeding. De vergoeding stond al sinds 2006 op € 0,19 per kilometer. Deze zal per 1 januari 2023 worden verhoogd naar € 0,21 per kilometer en per 1 januari 2024 naar € 0,22. Tips en adviezen hierover lees je op mijn website.

2. Afschaffing jubelton

Je mag dit jaar nog tot € 106.671 belastingvrij schenken voor de eigen woning. Dat wordt ook de jubelton genoemd. Deze jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagt naar het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling van ouders aan kinderen waarbij de besteding van de schenking vrij is. In 2023 wordt deze vrijstelling dan dus € 28.947. In 2024 vervalt deze helemaal.

Verder wordt de spreidingsmogelijkheid voor een schenking in 2022 wordt beperkt tot twee jaar. Bij een schenking in 2022 is dus een eventueel onbenut deel van de vrijstelling à € 106.671 nog te benutten voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024.

3. Belasting box 3 omhoog

Er is heel wat te doen geweest over de box 3-regels. Nog steeds zal er belasting worden berekend over een fictief rendement op spaargeld en een fictief rendement op beleggingen. Het belastingtarief dat wordt gehanteerd als het fictieve rendement op vermogen is berekend, gaat de komende jaren omhoog. Dit ligt in 2022 nog op 31%, maar gaat de komende jaren met 1 procentpunt per jaar omhoog om in 2025 op 34 procent uit te komen.

Het bedrag waarover je geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen gaat tussen 2022 en 2025 wel iets omhoog om zogenoemde kleine spaarders ter ontzien. Nu is dat € 50.650 euro en het wordt € 57.000.

Vanaf 2026 komt er een nieuw box 3-stelsel op basis van het werkelijke rendement. Je kunt ook proberen om zelf het rendement op je box 3-vermogen te verhogen.

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay